UAE - Quốc gia biến những điều không thể thành có thể

Quốc kỳ UAE bay phấp phới trên bầu trời trước Quốc khánh UAE. Ảnh: UAE Instagram
Quốc kỳ UAE bay phấp phới trên bầu trời trước Quốc khánh UAE. Ảnh: UAE Instagram
Quốc kỳ UAE bay phấp phới trên bầu trời trước Quốc khánh UAE. Ảnh: UAE Instagram
Lên top