UAE mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19

UAE mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tất cả công dân và cư dân từ 16 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
UAE mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tất cả công dân và cư dân từ 16 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
UAE mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tất cả công dân và cư dân từ 16 tuổi trở lên. Ảnh: AFP
Lên top