Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỷ phú Trump một lần nữa chỉ đích danh Việt Nam