Twitter gán nhãn bài đăng của ông Trump: Mark Zuckerberg bất ngờ bình luận

Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP.
Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP.
Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP.
Lên top