Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyệt vọng vì cạn tiền, IS bán nội tạng chiến binh tử trận