Tuyệt vọng vì cạn tiền, IS bán nội tạng chiến binh tử trận