Tuyết rơi bất thường ở Brazil

Con phố phủ đầy tuyết ở Vacaria, Rio Grande do Sul, Brazil ngày 28.7. Ảnh: Twitter
Con phố phủ đầy tuyết ở Vacaria, Rio Grande do Sul, Brazil ngày 28.7. Ảnh: Twitter
Con phố phủ đầy tuyết ở Vacaria, Rio Grande do Sul, Brazil ngày 28.7. Ảnh: Twitter
Lên top