Tuyên bố Đồng chủ tịch Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc

Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: BNG
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: BNG
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc. Ảnh: BNG
Lên top