Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC về Tầm nhìn APEC đến 2040

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 từ đầu cầu Hà Nội. Ảnh: BNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 từ đầu cầu Hà Nội. Ảnh: BNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 từ đầu cầu Hà Nội. Ảnh: BNG
Lên top