Tượng vàng ông Trump thành tâm điểm ngày khai mạc hội nghị bảo thủ

Lên top