Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tướng Trung Quốc phụ trách lễ duyệt binh hoành tráng 2015 “sa lưới“