Tường trình sự việc dẫn đến cái chết của Geogre Floyd

Ảnh tại hiện trường vụ việc dẫn đến cái chết của ông George Floyd. Ảnh: AFP
Ảnh tại hiện trường vụ việc dẫn đến cái chết của ông George Floyd. Ảnh: AFP
Ảnh tại hiện trường vụ việc dẫn đến cái chết của ông George Floyd. Ảnh: AFP
Lên top