Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Tên lửa Agni V của Ấn Độ. Ảnh: AFP
Tên lửa Agni V của Ấn Độ. Ảnh: AFP
Tên lửa Agni V của Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top