Tương lai giá dầu thế giới từ hợp tác Mỹ-Trung

Khai thác dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP
Khai thác dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP
Khai thác dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top