Tượng khỏa thân của Trump thu hút vô số du khách hiếu kỳ