Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa

Tượng hoàng đế La Mã Constantine Đại đế tại bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia. Ảnh: the Capitoline Museums
Tượng hoàng đế La Mã Constantine Đại đế tại bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia. Ảnh: the Capitoline Museums
Tượng hoàng đế La Mã Constantine Đại đế tại bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia. Ảnh: the Capitoline Museums
Lên top