Tưởng cùng chuyện hoá không phải

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri. Ảnh: AP