Tướng Anh: Nga có thể “giết tận giường” 40 phi công chiến đấu của Anh