Tưới xăng đốt xưởng phim hoạt hình Nhật, hàng chục người thương vong

Xưởng phim hoạt hình ở Tokyo cháy rừng rực. Ảnh: Asahi Shimbun
Xưởng phim hoạt hình ở Tokyo cháy rừng rực. Ảnh: Asahi Shimbun
Xưởng phim hoạt hình ở Tokyo cháy rừng rực. Ảnh: Asahi Shimbun
Lên top