Tuần duyên Mỹ truy bắt tàu chở 5,4 tấn cocaine như phim hành động

Tuần duyên Mỹ bắt tàu chở cocaine lậu. Ảnh: US Coast Guard
Tuần duyên Mỹ bắt tàu chở cocaine lậu. Ảnh: US Coast Guard
Tuần duyên Mỹ bắt tàu chở cocaine lậu. Ảnh: US Coast Guard
Lên top