Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuần 3 nắm quyền: Ông Trump liên tiếp nhân nhượng về ngoại giao