Từ vụ Tenma, nhìn lại Luật cạnh tranh của Nhật Bản

Luật cạnh tranh cơ bản của Nhật Bản đang được áp dụng rộng rãi. Ảnh: AFP
Luật cạnh tranh cơ bản của Nhật Bản đang được áp dụng rộng rãi. Ảnh: AFP
Luật cạnh tranh cơ bản của Nhật Bản đang được áp dụng rộng rãi. Ảnh: AFP
Lên top