Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Maria Van Kerkhove. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Maria Van Kerkhove. Ảnh: AFP
Lên top