Tù nhân Ấn Độ từ chối ân xá do lo sợ COVID-19

Tù nhân Ấn Độ muốn tiếp tục bị giam giữ do lo sợ COVID-19. Ảnh: AFP
Tù nhân Ấn Độ muốn tiếp tục bị giam giữ do lo sợ COVID-19. Ảnh: AFP
Tù nhân Ấn Độ muốn tiếp tục bị giam giữ do lo sợ COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top