Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris sắp rời vị trí

Đô đốc Harry Harris. Ảnh: Reuters
Đô đốc Harry Harris. Ảnh: Reuters