Tự cứu mình

Ông Moon Jae-In. Ảnh: Reuters
Ông Moon Jae-In. Ảnh: Reuters
Ông Moon Jae-In. Ảnh: Reuters
Lên top