Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Phun khử trùng nhà chờ ở ga Bắc Kinh trong đợt dịch SARS, tháng 5.2003. Ảnh: AFP/Getty Images
Phun khử trùng nhà chờ ở ga Bắc Kinh trong đợt dịch SARS, tháng 5.2003. Ảnh: AFP/Getty Images
Phun khử trùng nhà chờ ở ga Bắc Kinh trong đợt dịch SARS, tháng 5.2003. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top