Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Truyền thông thế giới: “Chú chim Flappy Bird đã ngừng bay”