Truyền thông thế giới ca ngợi "kiến trúc sư trưởng" Phan Văn Khải

Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Reuters