Truyền thông quốc tế tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp