Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng, ngày 25.1. Ảnh: TTXVN
Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng, ngày 25.1. Ảnh: TTXVN
Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng, ngày 25.1. Ảnh: TTXVN
Lên top