Truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt đến căng thẳng ở Biển Đông

Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: gulf-times.
Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: gulf-times.
Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: gulf-times.
Lên top