Truyền thông quốc tế đánh giá việc Nghị viện Châu Âu thông qua EVFTA, EVIPA

Nghị viện phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA hôm 12.2. Ảnh: europarl.europa.eu
Nghị viện phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA hôm 12.2. Ảnh: europarl.europa.eu
Nghị viện phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA hôm 12.2. Ảnh: europarl.europa.eu
Lên top