Truyền thông quốc tế đánh giá cao công tác bầu cử của Việt Nam

Phun khử khuẩn phòng ngừa COVID-19 tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Phun khử khuẩn phòng ngừa COVID-19 tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Phun khử khuẩn phòng ngừa COVID-19 tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Lên top