Truyền thông Nga: Một Việt Nam bứt phá sau 35 năm Đổi mới

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trên 200 tỉ kWh điện. Ảnh: TTXVN
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trên 200 tỉ kWh điện. Ảnh: TTXVN
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trên 200 tỉ kWh điện. Ảnh: TTXVN
Lên top