Philippines:

Truyền thông mải sốc sex sến, lơ là biển Đông