Trút bỏ gánh lo hiểm họa rình rập khi đội bóng Thái Lan lặn ra khỏi hang

Chính phủ Thái Lan công bố ảnh đồ họa về cách giải cứu đội bóng Thái Lan trong hang. Ảnh: Twitter Nick Beake.
Chính phủ Thái Lan công bố ảnh đồ họa về cách giải cứu đội bóng Thái Lan trong hang. Ảnh: Twitter Nick Beake.
Chính phủ Thái Lan công bố ảnh đồ họa về cách giải cứu đội bóng Thái Lan trong hang. Ảnh: Twitter Nick Beake.
Lên top