Trường học ở tâm dịch Daegu buộc đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở lại

Học sinh đeo khẩu trang và phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học tại một trường cấp 3 ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Học sinh đeo khẩu trang và phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học tại một trường cấp 3 ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Học sinh đeo khẩu trang và phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học tại một trường cấp 3 ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top