Trưởng Đại diện UNDP: Việt Nam thành công trong thực hiện mục tiêu kép

Bà Caitlin Wiesen - Antin, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Bà Caitlin Wiesen - Antin, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Bà Caitlin Wiesen - Antin, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Lên top