Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci. Ảnh: AFP
Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci. Ảnh: AFP
Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci. Ảnh: AFP
Lên top