Trước vaccine COVID-19, Pfizer đã kiếm bộn từ "thần dược" Viagra

Trước vaccine COVID-19, hãng Pfizer đã kiếm hàng chục tỉ USD từ "thần dược" Viagra. Ảnh: AFP
Trước vaccine COVID-19, hãng Pfizer đã kiếm hàng chục tỉ USD từ "thần dược" Viagra. Ảnh: AFP
Trước vaccine COVID-19, hãng Pfizer đã kiếm hàng chục tỉ USD từ "thần dược" Viagra. Ảnh: AFP
Lên top