Trước thềm bầu cử: Ông Trump thu hẹp cách biệt sát nút với ông Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden vận động tranh cử trong những ngày cuối cùng. Ảnh: Mail
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden vận động tranh cử trong những ngày cuối cùng. Ảnh: Mail
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden vận động tranh cử trong những ngày cuối cùng. Ảnh: Mail
Lên top