Trước loạt diễn biến nóng trên Biển Đông, Việt Nam khẳng định luôn theo dõi sát tình hình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top