Trước chuyến thăm của ông Obama, Lào có dấu hiệu "ngãng ra" khỏi Trung Quốc