Trúng số 1 triệu USD sau phẫu thuật tim nhờ tấm vé bạn tặng

Một người chơi xổ số cào tấm vé trên nền tờ USD. Ảnh: AFP/Getty
Một người chơi xổ số cào tấm vé trên nền tờ USD. Ảnh: AFP/Getty
Một người chơi xổ số cào tấm vé trên nền tờ USD. Ảnh: AFP/Getty
Lên top