Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Lên top