Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Trung Quốc đề nghị chi 70 tỷ USD mua hàng hóa của Mỹ để nếu Washington ngừng áp thuế. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đề nghị chi 70 tỷ USD mua hàng hóa của Mỹ để nếu Washington ngừng áp thuế. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đề nghị chi 70 tỷ USD mua hàng hóa của Mỹ để nếu Washington ngừng áp thuế. Ảnh: AFP.
Lên top