Trung Quốc xuất khẩu hơn 220 tỉ khẩu trang trong năm 2020

Trung Quốc xuất khẩu hơn 2020 tỉ khẩu trang trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Trung Quốc xuất khẩu hơn 2020 tỉ khẩu trang trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Trung Quốc xuất khẩu hơn 2020 tỉ khẩu trang trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Lên top