Trung Quốc xuất hiện đợt bùng phát COVID-19 mới

Ba thành phố miền đông Trung Quốc, bao gồm cả Thượng Hải, nhanh chóng tiến hành ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới nhất. Ảnh: Xinhua
Ba thành phố miền đông Trung Quốc, bao gồm cả Thượng Hải, nhanh chóng tiến hành ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới nhất. Ảnh: Xinhua
Ba thành phố miền đông Trung Quốc, bao gồm cả Thượng Hải, nhanh chóng tiến hành ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới nhất. Ảnh: Xinhua
Lên top