Trung Quốc xử tử doanh nhân cưỡng hiếp 25 trẻ vị thành niên

Tên  Zhao Zhiyong. Ảnh: SCMP.
Tên Zhao Zhiyong. Ảnh: SCMP.
Tên Zhao Zhiyong. Ảnh: SCMP.
Lên top