Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên của thế giới

Trung Quốc sắp xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới. Ảnh minh họa. Ảnh: Microsoft.
Trung Quốc sắp xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới. Ảnh minh họa. Ảnh: Microsoft.
Trung Quốc sắp xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới. Ảnh minh họa. Ảnh: Microsoft.
Lên top